LAPORAN


LAPORAN
1.       Laporan ditulis berdasarkan pengalaman, berkaitan aktiviti persatuan, lawatan, kemalangan dan sebagainya mengikut kehendak soalan.
2.       Isi-isi ditulis hendaklah berkaitan dengan tajuk dan memberi gambaran tempat secara jelas.
3.       Laporan perlu mempunyai masa, tempat, tarikh, pengalaman dan pelapor.
4.       Nama ahli jawatankuasa perlu ditulis sekiranya laporan berbentuk minit mesyuarat.

FORMAT KARANGAN

1.       Tajuk laporan mestilah ditulis dengan huruf besar bagi setiap pangkal perkataan dan digariskan.
2.       Sekiranya menulis laporan persatuan, nama ahli-ahli jawatankuasa perlu ditulis sebelum isi laporan
3.       Murid-murid perlu menyatakan masa, tarikh, tempat dan pengalaman semasa terlibat.
4.       Nama ( huruf besar ) tandatangan, jawatan, pelapor, dan kelab/persatuan, perlu ditulis.
                                                               
               


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts