KATA BANYAK MAKNAKATA BANYAK MAKNA

Kata banyak makna bermaksud perkataan yang mempunyai lebih daripada satu
maksud.

Makna perkataan yang berbagai-bagai ini dibezakan dalam konteks ayat yang
berlainan.

Kata banyak makna terbahagi kepada tiga bentuk:

1. kata dasar
Contoh: makan
a. Shaari makan nasi lemak.
(menunjukkan perbuatan makan)
b. Abu ialah seorang yang suka makan kawan.
(mengambil kesempatan terhadap seseorang kawan)
c. Rudi bekerja makan gaji.
(bekerja dengan seseorang)

2. kata berimbuhan
Contoh; menjelaskan
a. Kami terpaksa menjelaskan perkara yang sebenarnya.
(menerangkan / menghuraikan dengan lebih lanjut)
b. Pak Sudin telah menjelaskan hutangnya.
(membayar / menyelesaikan sesuatu)

3. kata ganda
Contoh;diam-diam
a. Dalam diam-diam, dia keluar dari rumah sewanya.
(secara senyap-senyap)
b. Murid diminta duduk diam-diam ketika ketiadaan guru.
(tidak berbuat apa-apa / tidak berbuat bising)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts