NILAI MURNI ( BAHAGIAN C )

PANDUAN MEMBINA ULASAN NILAI MURNI

Membaca Petikan


 •  Baca arahan dan petikan dengan teliti untuk mendapatkan idea keseluruhan


 • Garisi kunci soalan yang terdapat dalam arahan soalan. antara kunci soalan termasuklah nilai murni,  pengajaran, amalan baik, kebaikan-kebaikan dan faedah-faedah.


 •  Kemudian kenal pasti isi-isi atau idea-idea yang terdapat dalam petikan tersebut.


 •  cari pernyataan isi yang terdapat dalam petikan, biasanya pernyataan isi terdiri daripada perkataan, rangkai   kata atau satu ayat yang boleh membawa maksud.


 • Tukarkan pernyataan isi kepada niilai atau pengajaran berdasarkan kehendak soalan


 • Gunakan penanda wacana dan kata penegas yang sesuai untuk menghubungkaitkan ayat

CONTOH :

Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah ini. panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan

Imran berjanji kepada dirinya akan belajar bersungguh-sungguh. Kegagalannya untuk masuk ke kelas Tahun Enam Bestari iaitu kelas yang pertama tidak mematahkan semangatnya. Dia yakin bahawa dia akan berjaya dengan cemerlang dalam UPSR hujung tahun nanti.
       Oleh itu, Imran bertekad untuk membaiki kelemahan dan menebus kesilapan yang telah dilakukannya. Sejak awal tahun lagi, Imran sudah membuat persiapan. Dia mengulangkaji pelajaran tahun empat dan tahun lima. Dia turut membuat latihan serta mencuba menjawab soalan-soalan peperiksaan UPSR. Dia tidak malu untuk bertanya kepada guru jika dia kurang memahami sesuatu pelajaran atau menghadapi masalah.
         Selain itu, Imran dan rakan-rakannya menubuhkan kumpulan belajar. Mereka sering mengadakan perbincangan tentang sesuatu pelajaran. Mereka turut menjawb soalan-soalan peperiksaan UPSR pada tahun sebelumnya. Melalui perbincangan ini Imran dan rakan-rakanya dapat memahami setiap pelajaan diajarkan dengan mendalam lagi. Disamping itu, mereka yang mahir tentang sesuatu pelajaran  dapat membantu rakan yang lemah. Pada masa lapang,Imran akan berkunjung ke perpustakaan untuk mengulangkaji pelajaran atau membuat rujukan.

5 pengajaran yang diperoleh daripada petikan
 1. berazam
 2. berkeyakinan
 3. tekun
 4. menghargai masa
 5. bekerjasama

Contoh Jawapan

    Kita hendaklah berazam untuk belajar bersungguh-sungguh. Malah keazaman yang disertakan dengan keyakinan akan dapat memantapkan uasaha kita lagi. Kita tidak haruslah berputus asa apabila menghadapi kegagalan. sebaliknya, kita haruslah berusaha dengan tekun untuk berjaya. Selain itu, kita haruslah menghargai masa dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah seperti berkunjung ke perpustakaan.Kita sewajarnya mengamalkan semangat bekerjasama seperti belajar secara kumpulan akan memupuk sikap kerjsama antara satu sama lain.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts